Log ind
 
Søgeformular
Atomulykke skader dyrelivet
 

Atomulykke skader dyrelivet

Katastrofen på det japanske atomkraftværk Fukushima i 2011 har forårsaget både genfejl, mutationer og fald i dyrebestande.

 

Hvordan påvirker ioniserende stråling levende organismer?

 
Sukkerglade admiraler
 

Sukkerglade admiraler

Sensommeren byder på nedfaldsfrugt. Det er en lækkerbisken for den flotte admiralsommerfugl, der har begyndt sit træk til Middelhavet.

 

Lær at lave lokkemad til admiralsommerfugle.

 
Ebolaudbrud
 

Ebolaudbrud

I Vestafrika har ebola bredt sig henover sommeren. Sygdommen stammer fra et virus, der spredes med kropsvæsker som sved, spyt, blod og sæd. Sygdommen har en høj dødelighed.

 

Men hvad er et virus?

 
Biæder yngler i Danmark
 

Biæder yngler i Danmark

3 par af denne farvestrålende fugl har ynglet i Sønderjylland. Måske et varmere klima vil få flere biædere til at yngle i Danmark fremover.

 

Hvorfor bringer klimaet dyrene på vandring?

 

For lærerne

Nye årsplaner for skoleåret 2014/15

7. klasse 14/15

8. klasse 14/15

9. klasse 14/15

Husk tværfagligheden, brug den synoptiske årsplan.

Nyt undervisningsforløb om naturovervågning
Et nyt undervisningsforløb sætter fokus på naturovervågning med fugletællinger som eksempel. I kan finde det her: "Naturovervågning".

Nye afgangsprøver tilgængelig.
Der ligger nu tre nye afgangsprøver tilgængelig. Prøverne har titlerne "Biodiversitet" , "Amazonas" og "Jorden - den blå planet" God fornøjelse med dem.

Lærervejledning
Sådan sikres progressionen, selvom portalen har en fri struktur.

Undervisningsforløb
Få inspiration til næste års undervisning.

Nyt fra Biologifaget.dk

Nyt modul om naturovervågning
"Atlas III" er titlen på et nyt modul på biologifaget. Det indeholder fire artikler om naturovervågning med foks på fugle. Modulet stiller skarp på fuglenes evolutionære tilpasning og adfærd, samt de økosystemer fuglene indgår i og menneskets påvirkning af disse.

Nye aktiviteter om fotosyntese
Modulet "Fotosyntese" har fået tilføjet fire nye aktiviteter omhandlende fotosyntese og respiration. Det er aktiviteterne "Planter laver oxygen", "Respiration hos planter", "Lys og mørke" samt "Mikroskopi af grønkorn".

Ny artikel om transport i træer
Modulet "Skoven" har fået tilføjet en ny artikel om planternes transport af glukose og vand. Artiklen hedder "Sikar og vedkar", og gennem tekst og elevaktiviteter forklares, hvordan træerne kan transporterer vand op i 40 meters højde og glukose ned til rodcellerne.

Ny artikel om livet i ålegræsbælter
Modulet "Havet" har fået tilføjet en ny artikel, der hedder "Dyr i ålegræsbæltet". Her finder I også aktiviteter, der egner til en biologitime i felten.

Ny aktivitet om sommerfuglelokkemad
Modulet "Systematik" har fået tilføjet en ny aktivitet under artiklen "Insekter". Aktiviteten beskriver, hvordan man kan lokke sommerfugle til, samt sætter fokus på sommerfugles forvandling. Se aktiviteten "Sommerfuglelokkemad".

Biologifaget.dk

  • virker på alle platforme og browsere
  • opdateres løbende
  • er et komplet digitalt læremiddel
  • støtter den faglige progression gennem faglig læsning og skrivning
  • er i tæt samspil med FysikKemifaget.dk og Geografifaget.dk
Close
Minimize